Топ-100
 
 • »
 • »

Jak získat trvalý pobyt v České republice

Jak získat trvalý pobyt (trvalý pobyt) v České republice

Česká republika je vyspělá slovanská země v srdci Evropy, ideální pro lidi z postsovětského prostoru. Pokud se rozhodnete přestěhovat do EU, ale nechcete se vzdálit od své kultury, jazyka a mentality - Česká republika je ideální!

Pro děti do 15 let se povolení k pobytu vydává na 5 let, pro všechny ostatní na 10 let. Doklad je třeba obnovit před uplynutím jeho platnosti (do 90 dnů).

Existuje několik způsobů, jak se do České republiky přestěhovat za účelem trvalého pobytu, pojďme si představit ty hlavní:

 • Občan 3. země může získat povolení k trvalému pobytu, pokud měl předtím v ČR povolení k pobytu na 5 let a pobýval v zemi nepřetržitě a legálně.
 • Povolení k trvalému pobytu v ČR může získat osoba, která prokázala, že má české kořeny.
 • Manžel nebo manželka českého občana (po 2 letech, kdy má povolení k pobytu).
 • Svobodní rodiče českého občana, kteří jsou starší 65 let.
 • Dospělé dítě českého občana, které je starší 65 let.
 • Cizinci, který adoptoval českého občana, může být schváleno povolení k pobytu v ČR.
 • Nezletilé děti občana ČR nebo cizince s povolením k pobytu v ČR.
 • Povolení k pobytu v ČR může získat osoba, jejíž pobyt na území ČR je v souladu s politickými a/nebo sportovními zájmy státu.

Zkouška z českého jazyka:

V rámci procesu získání povolení k pobytu musíte složit zkoušku z českého jazyka, abyste prokázali svou úroveň jazykových znalostí (A2).

Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. Písemná část prověřuje vaše dovednosti v oblasti čtení, psaní a poslechu. V ústní části zkoušky vám budou kladeny otázky, které prověří vaši schopnost vést konverzaci a orientovat se v dané situaci.

Doba trvání zkoušky pro získání povolení k pobytu

 • Čtení - 25 minut
 • Psaní - 15 minut
 • Poslech - 35-40 minut
 • Ústní část zkoušky - 10 minut
Poznámka: Nejobtížnější částí této zkoušky je poslech. Vzhledem k tomu, že nahrávka je pořízena v klasickém hovorovém tempu české řeči, je v ní uvedeno i mnoho zbytečných informací. Abyste mohli správně odpovědět na otázky, musíte dobře rozumět poslouchanému textu.

Balíček dokumentů, které je třeba shromáždit při podání žádosti o povolení k pobytu:

- Vyplněný formulář žádosti.

- Cestovní pas.

- Potvrzení o základu pro získání povolení k pobytu v ČR (pokud je základem pro podání žádosti o povolení k pobytu v ČR legální pobyt na území ČR po dobu 5 let na základě povolení k pobytu v ČR, stačí jej pouze uvést ve formuláři žádosti).

- 2 fotografie.

- Doklad o povolení k pobytu.

- Doklad o znalosti českého jazyka (složení úřední zkoušky nebo doklad o studiu českého jazyka ve škole nebo na vysoké škole v délce nejméně 1 roku).

- Doklad o finančních prostředcích na pobyt v České republice.

Pozor: Při žádosti o povolení k pobytu není výpis z osobního účtu důkazem, že máte peníze na živobytí. Mluvíme o dokladech potvrzujících stabilní měsíční příjem.

Pokud je cizinec v České republice v postavení studenta - povolení k pobytu na základě studia (vízový kód 23, 24), počítá se rok pobytu v zemi v postavení studenta jako půl roku. To znamená, že pro získání povolení k pobytu v ČR je nutné buď získat diplom a rok pracovat, nebo legálně pobývat v zemi jako student 10 let.

Výhody trvalého pobytu:

- Pro českou firmu můžete pracovat za stejných podmínek jako čeští občané (není třeba získat povolení k výměně pracovních sil).

- Držitel povolení k trvalému pobytu má nárok na důchod a další sociální dávky.

- Děti (jejichž rodiče mají povolení k pobytu) do 26 let mají nárok na bezplatnou zdravotní péči.

- Zvýhodněná hypotéka a nákup bydlení za stejných podmínek jako u českých občanů.

- Po 5 letech pobytu se statusem trvalého pobytu - máte právo požádat o české občanství.

Povinnosti cizince na Ministerstvu vnitra ČR:

- Cizinec je povinen oznámit ministerstvu změnu místa pobytu do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud následné místo pobytu bude trvat déle než 180 dnů,

- Cizinec je povinen oznámit ministerstvu změnu jména, rodinného stavu, údajů uvedených v dokladu nebo potvrzení o povolení k pobytu.

- Cizinec je povinen oznámit cizinecké policii ztrátu cestovního pasu.
Líbil se vám článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích!
Další články na našem blogu
Kontakty:
Praha, Jankovcova 938/18a, 170 00
+420 773 455 772
info@czechmeup.cz

© 2024 - Czech me up